Левотирон 100 мкг. * 50 таблетки (ЕУТИРОКС )

Левотирон 100 мкг. * 50 таблетки (ЕУТИРОКС )

SKU: 1

Цена: £ 5.50

Описание:
Левотирон 100 мкг. * 50 таблетки (ЕУТИРОКС )
Категория: Лекарства


1. Какво представлява Левотирон и за какво се използва

Левотироксин, активното вещество в Левотирон , е синтетичен тиреоиден хормон за лечение на заболявания и дисфункции на щитовидната жлеза. Той има същия ефект, както естествено съществуващите тиреоидни хормони.

Левотирон  се използва
- за лечение на доброкачествена струма при пациенти с нормална тиреоидна функция, за профилактика на рецидив след операция на гуша,
- за заместване на естествените тиреоидни хормони при намалена продукция на хормони от Вашата щитовидна жлеза,
- за потискане на туморния растеж при пациенти с карцином на щитовидната жлеза.

Левотирон  25 микрограма, 50 микрограма, 75 микрограма и 100 микрограма се използват и за балансиране нивата на тиреоидните хормони, когато свръхпродукцията на хормони се лекува с антитиреоидни лекарства.

Левотирон  100 микрограма може да се използва и за изследване на функцията на щитовидната Ви жлеза.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемет Левотирон

Не приемайте Левотирон
ако имате:
- алергия (свръхчувствителност) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Левотирон (изброени в точка 6.),
- нелекувана дисфункция на надбъбречната жлеза, на хипофизата или прекомерна свръхпродукция на тиреоидни хормони (тиреотоксикоза),
- остра сърдечна болест (инфаркт на миокарда или възпаление на сърцето).

Ако сте бременна, не приемайте Левотирон заедно с антитиреоидни лекарства (вж. точка „Бременност и кърмене" по-долу).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Левотирон , ако имате някое от следните сърдечни заболявания:
- недостатъчен кръвоток в кръвоносните съдове на сърцето (ангина пекторис),
- сърдечна недостатъчност,
- бърз и неправилен сърдечен ритъм,
- високо кръвно налягане,
- мастни отлагания в артериите (атеросклероза).

Те трябва да бъдат медикаментозно контролирани, преди да започнете да приемате Левотирон или преди супресивно изследване на щитовидната жлеза. Докато сте на Левотирон , нивата на тиреоидните Ви хормони трябва да бъдат изследвани често. Ако не сте сигурни дали имате някое от тези заболявания или ако не получавате лечение, се свържете с Вашия лекар.

Вашият лекар ще Ви направи изследвания, ако имате дисфункция на надбъбречната или хипофизната жлеза, или дисфункция на щитовидната жлеза с неконтролирана свръхпродукция на тиреоидни хормони (тиреоидна автономия), тъй като те трябва да бъдат медикаментозно контролирани, преди да започнете да приемате Левотирон или преди супресиво изследване на щитовидната жлеза.

Посъветвайте се с Вашия лекар,
- ако сте в менопаузата или след менопаузата; може да е необходимо Вашият лекар редовно да изследва тиреоидната Ви функция, поради риск от остеопороза.
- ако преминавате от един левотироксин съдържащ медикамент към друг. Ефектът може да е малко по-различен и може да имате нужда от по-често изследване и коригиране на дозата
- преди да приемете орлистат (за лечение на затлъстяване; може да се наложи по-често наблюдение на състоянието Ви и адаптиране на дозата)
- ако имате симптоми на психични нарушения (може да се наложи по-често наблюдение на състоянието Ви и адаптиране на дозата).

Други лекарства и Левотирон
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някое от следните лекарства, тъй като Левотирон може да окаже влияние върху техния ефект:

- Антидиабетни лекарства (лекарства, понижаващи кръвната захар):
Левотирон  може да намали ефекта на Вашето антидиабетно лекарство, така че може да имате нужда от допълнителни изследвания на нивата на кръвната захар, особено в началото на лечението с Левотирон . Докато приемате Левотирон , може да се наложи корекция в дозата на Вашето антидиабетно лекарство.

- Кумаринови производни (лекарства, използвани за предотвратяване на кръвосъсирването):Левотирон може да засили ефекта на тези лекарства, които могат да увеличат риска от кървене, особено при пациенти в напреднала възраст. Може да е необходимо редовнопроследяване на показателите на кръвосъсирването в началото и по време на лечението с Левотирон . Докато приемате Левотирон , може да се наложи корекция в дозата на кумарина.

Убедете се, че се придържате към препоръчваните интервали за прием, ако трябва да приемате следните лекарства:
- Лекарства, които се свързват с жлъчните киселини и понижават високия холестерол (като холестирамин или холестипол):
Убедете се, че сте приели Левотирон 4-5 часа преди тези лекарства, тъй като те могат да блокират абсорбцията на Левотирон от червата.
- Антиациди (за облекчаване на киселините в стомаха), сукралфат (за язви на стомаха или червата), други алуминий съдържащи лекарства, желязо съдържащи лекарства, калциево съдържащи лекраства:
Убедете се, че сте приели Левотирон поне 2 часа преди тези лекарства, тъй като в противен случай те могат да намалят ефекта на Левотирон .

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някое от следните лекарства, тъй като те могат да намалят ефекта на Левотирон :
- пропилтиоурацил (антитиреоидно лекарство),
- глюкокортикоиди (противоалергични и противовъзпалителни лекарства),
- бета блокери (лекарства, понижаващи кръвното налягане, използвани и за лечение на сърдечни заболявания),
- сертралин (антидепресивно лекарство),
- хлорохин или прогванил (лекарства за профилактика или лечение на малария),
- лекарства, активиращи определени чернодробни ензими, като барбитурати (успокоителни, сънотворни лекарства) или карбамазепин (антиепилептично лекарство, използвано и за модифициране на някои видове болка, както и за контрол на променливо настроение,
- естроген съдържащи лекарства, използвани като хормонозаместителна терапия по време или след менопаузата или за предпазване от забременяване,
- севеламер (лекарство, свързващо фосфати, за лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност),
- инхибитори на тирозинкиназата (противотуморни и противовъзпалителни лекарства) орлистат (за лечение на затлъстяване)

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някое от следните лекарства, тъй като те могат да усилят ефекта на Левотирон :
- салицилати (лекарства, използвани за облекчаване на болката и за понижаване на температурата),
- дикумарол (лекарство за предотвратяване на кръвосъсирването),
- фуроземид във високи дози от 250 mg (диуретично лекарство),
- клофибрат (лекарство за понижаване на кръвните липиди),

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някое от следните лекарства, тъй като те могат да повлияят на ефекта на Левотирон :
- ритонавир, индинавир, лопинавир (протеазни инхибитори, лекарства за лечение на СПИН),
- фенитоин (антиепилептично лекарство).

Може да е необходимо редовно изследване на нивата на тироидните Ви хормони. Възможно е и коригиране на дозата на Левотирон .

Уведомете Вашия лекар, ако приемате амиодарон (лекарство, използвано за лечение на неправилния сърдечен ритъм), тъй като това лекарство може да окаже ефект върху функцията и активността на Вашата тиреоидна жлеза.
Ако се нуждаете от диагностично изследване или сканиране с йод съдържа пентгеноконтрастно вещество, съобщете на Вашия лекар, че приемате Левотирон , тъй като може да бъде поставена инжекция, която да повлияе функцията на тиреоидната Ви жлеза.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Тиреоидните хормони не трябва да бъдат използвани за намаляване на теглото. Ако нивото на тиреоидните Ви хормони е в границите на нормата, приемът на тиреоидни хормони няма да намали теглото Ви. Ако повишите дозата без специална препоръка от Вашия лекар, могат да възникнат сериозни или дори животозастрашаващи нежелани реакции. Високи дози на тироидни хормони не трябва да бъдат приемани заедно с определени лекарства за намаляване на телесното тегло, като амфепрамон, катин и фенилпропаноламин, т.к. това може да повиши риска от сериозни или дори живото застрашаващи нежелани реакции.

Левотирон  с храни и напитки
Информирайте Вашия лекар, ако използвате соеви продукти, особено при промяна на количеството, което използвате. Соевите продукти могат да намалят абсорбцията на Левотирон от червата и поради това може да е необходима корекция в дозата на Левотирон .

Бременност и кърмене
Ако сте бременна, продължавайте да приемате Левотирон . Говорете с Вашия лекар, тъй като може да се наложи дозата да бъде променена.

Ако приемате Левотирон заедно с антитиреоидни лекарства за лечение на свръхпродукцията на тиреоидни хормони, когато забременеете Вашият лекар ще ви препоръча да спрете лечението с Левотирон .

Ако кърмите, продължете да приемате Левотирон според препоръките на Вашия лекар. Количеството на лекарството, което се отделя в кърмата, е толкова малко, че няма да окаже влияние върху детето.

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания върху способността за шофиране и работа с машини.

Не се очаква Левотирон да окаже някакво влияние върху способността за шофиране и работа с машини, тъй като левотироксин е същия като естествено съществуващия тиреоиден хормон.

3. Как да приемате Левотирон

Винаги приемайте Левотирон точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Въз основа на прегледите, както и на лабораторните изследвания, Вашият лекар ще определи индивидуалната Ви доза. По правило започвате с ниска доза, която се повишава на всеки 2-4 седмици, докато се достигне пълната индивидуална доза. През първите седмици на лечението ще Ви бъдат назначени лабораторни изследвания, за да се уточни дозата.

Ако Вашето бебе има вроден хипотиреоидизъм, Вашият лекар може да Ви препоръча да започнете лечението му с по-висока доза, защото е важно приложението на незабавна заместителна терапия.

В таблицата по-долу е показан обичайният дозов диапазон. Може да е достатъчна по-ниска доза,
- ако сте пациент в напреднала възраст,
- ако имате сърдечни проблеми,
- ако понижената функция на щитовидната Ви жлеза е тежка или продължителна,
- ако имате загуба на тегло или голяма гуша.

Употреба на Левотирон   Препоръчителна дневна доза Левотирон  
за лечение на доброкачествена струма при пациенти с нормална функция на щитовидната жлеза 75 - 200 микрограма
за профилактика на рецивид след операция на гуша 75 - 200 микрограма
за заместване на естествените тиреоидни хормони при намалена продукция от щитовидната жлеза 

- начална доза 

- поддържаща доза

възрастни                                              деца

25 - 50 микрограма                         12,5-50 микрограма

100 - 200 микрограма                    100-150 микрограма на т2 телесна повърхност

 за потискане на туморния растеж при пациенти с карцином на щитовидната жлеза  150 - 300 микрограма
 за балансиране нивата на тиреоидните хормони, когато свръхпродукцията на хормони се лекува с антитиреоидни лекарства 50 - 100 микрограма
 за изследване на тиреоидната функция 
100 микрограма:

200 микрограма (по 2 табл. дневно) 2 седмици преди изследването

Приложение
Левотирон  е предназначен за перорално приложение. Цялата дневна доза се взема сутрин на гладно (поне половин час преди закуска), за предпочитане с малко течност, например с половин чаша вода. Кърмачетата могат да приемат цялата дневна доза Левотирон поне половин час преди първото хранене за деня. Непосредствено преди употреба раздробете таблетката, смесете я с малко вода и я дайте на кърмачето, като разредите сместа с още малко течност. Винаги приготвяйте сместа непосредствено преди употреба.

Продължителност на лечението
Продължителността на лечението може да е различна, в зависимост от заболяването, за което използвате Левотирон . Поради това Вашият лекар ще обсъди с Вас колко дълго трябва да го приемате. Повечето пациенти приемат Левотирон за цял живот.

Ако сте приели повече от необходимата доза Левотирон
Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, можете да получите симптоми, като ускорен сърдечен ритъм, тревожност, вълнение или неволни движения. При пациенти с нарушения на нервната система, напр, епилепсия, могат да се появат изолирани случаи на припадъци. При пациенти, изложени на риск от психични разтройства, може да се появят симптоми на остра психоза. Ако това се случи, обадете се на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Левотирон
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка, а вземете нормалната доза на следващия ден.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на Левотирон , попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Левотирон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако приемате Левотирон в доза, по-голяма от предписаната, или ако не понасяте предписаната Ви доза (напр. когато дозата се повишава бързо), може да получите една или повече от следните нежелани реакции:

Неправилен или ускорен сърдечен ритъм, болка в гърдите, главоболие, мускулна слабост или крампи, зачервяване (затопляне и зачервяване на лицето), повишена температура, повръщане» нарушения в менструацията, псевдотумор церебри (повишено налягане в главата), треперене, неспокойствие, нарушения на съня, изпотяване, загуба на тегло, диария.

Ако получите някоя от тези нежелани реакции, се свържете с Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението за няколко дни или да намали дневната доза, докато изчезнат нежеланите реакции.

Възможни са алергични реакции към някоя от съставките на Левотирон (вж. точка 6. "Какво съдържа Левотирон ). Алергичните реакции могат да се проявят с подуване на лицето или гърлото (ангиоедема). Ако това се случи, се свържете незабавно с Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. Как да съхранявате Левотирон

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Левотирон след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°С. Съхранявайте блистерите в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Левотирон
- Активното вещество е левотироксин. Всяка таблетка съдържа 25 микрограма, 50 микрограма, 75 микрограма, 100 микрограма, 125 микрограма левотироксин натрий. Другите съставки са царевично нишесте, лимонена киселина, кроскармелоза натрий, желатин, магнезиев стеарат и манитол (Е421).

Как изглежда Левотирон и какво съдържа опаковката
Левотирон  таблетки са почти бели, кръгли, двустранно плоски, с делителна черта, със скосени ръбове и с надпис от едната страна: ЕМ 25, ЕМ 50, ЕМ 75, ЕМ 100 или EM 125. Левотирон се предлага в опаковки от 30, 50, 90 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.