ТРИДЕРМ унгвент 15 гр.

ТРИДЕРМ унгвент 15 гр.

SKU: 1

Цена: £ 7.50

Описание:
ТРИДЕРМ унгвент 15 гр.
Категория: Лекарства


1. Какво представлява Тридерм маз и за какво се използва
Комбинацията от активните вещества в Тридерм маз е предназначена за облекчаване на възпалителни прояви и оплакванията, свързани с повлияващи се от кортикостероидна терапия дерматози, при налични или подозирани вторични инфекции с бактерии или гъбички.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Тридерм маз
Не използвайте Тридерм маз
ако сте алергични към някое от активните вещества: бетаметазон, клотримазол или гентамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). ако сте алергични към други продукти, съдържащи кортикостероиди.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Тридерм маз за всички други придружаващи заболявания, ако има такива ако Вие сте бременна или кърмите.
Тридерм маз не трябва да се употребява върху големи участъци от тялото или под оклузивна (покриваща) превръзка, тъй като това може да доведе до абсорбция на по-голямо количество от активните вещества.
Не употребявайте лекарството по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписал Вашият лекар.
Веднага уведомете Вашия лекар, ако кожното заболяване се влоши или възникване на нова инфекция.
Лекарството е предназначено само за кожно приложение. Да не се прилага в очите.
Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.
Други лекарства и Тридерм маз
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Шофиране и работа с машини
Тридерм маз не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
3. Как да използвате Тридерм маз
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Два пъти дневно (сутрин и вечер) нанасяйте тънък слой от Тридерм маз върху засегнатия участък и зоната около него и леко масажирайте.
Не прилагайте превръзки и не покривайте кожата по друг начин, освен ако Вашият лекар не ви препоръчва.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм маз
Прилагайте само дозата, определена от Вашия лекар. Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм или за по-дълъг период от предписания, незабавно уведомете Вашия лекар.
Ако сте пропуснали да използвате Тридерм маз
Ако забравите да използвате Тридерм маз, приложете лекарството веднага щом си спомните за това, след което продължете по обичайната схема.
Ако сте спрели употребата на Тридерм маз
Вашият лекар ще ви посъветва кога и как да преустановите лечението с Тридерм маз.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Съобщава се за следните локални нежелани реакции: парене, щипене, сърбеж, дразнене, сухота, повишено окосмяване, акне, промяна в цвета на кожата, обезцветяване на кожата, зачервяване на кожата на лицето, кожни инфекции, изтъняване на кожата с повишена ранимост, поява на стрии, мехурчета, уртики по кожата или замъглено зрение.
Когато лекарството се прилага при деца или юноши, те трябва да се проследяват от лекуващия лекар редовно, тъй като част от лекарствените вещества се абсорбират през кожата и могат да повлияят растежа или да доведат до други нежелани ефекти.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Тридерм маз
Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Тридерм маз
Активните вещества са: 0,5 mg/g бетаметазон (като 0,64 mg бетаметазонов дипропионат), 10 mg/g клотримазол и 1 mg/g гентамицин (като гентамицинов сулфат).
Другите съставки са: течен парафин, бял мек парафин.
Как изглежда Тридерм маз и какво съдържа опаковката
Лекарството се предлага в алуминиеви туби, съдържащи 15 g маз.
Всяка туба, заедно с информационна листовка е поставена в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на Разрешението за употреба
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
бул. „Никола Вапцаров” №55, ЕКСПО 2000, ет. 1
Източно крило, Сектори В1 и В2
район Лозенец
гр. София 1407, България
имейл: info-msdbg@merck.com
Производител
Schering-Plough Labo N.V.,
Industriepark 30,
2220 Heist-op-den-Berg,
Белгия