АНГИН - ХИЛ ТАБЛ. * 50

АНГИН - ХИЛ ТАБЛ. * 50

SKU: 2

Цена: £ 0.00

Описание:
АНГИН - ХИЛ ТАБЛ. * 50
Категория: Хомеопатични лекарства и продукти


1. Какво представлява Ангин-Хил S и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Прилага се при ангина (възпаление на сливиците).
2. Преди да приемете Ангин-Хил S
Не приемайте Ангин-Хил S, ако имате свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт
Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия.
Употреба на Ангин-Хил S с храни и напитки - няма несъвместимости.
Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини - Ангин-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.
3. Как да приемете Ангин-Хил S
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно, а при остри оплаквания - първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
Употреба при деца
при деца от 3 до 6 год. възраст - 3 пъти по 1 таблетка дневно, а при остри оплаквания - първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).
При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.
Ако сте приели повече от обичайната доза - Ангин-Хил S няма доза на предозиране.
Ако сте пропуснали да приемете Ангин-Хил S - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
Ако сте спрели употребата на Ангин-Хил S
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.
4.  Възможни нежелани реакции
В някои случаи може да се увеличи слюноотделянето и в такъв случай употребата на продукта да се прекрати. Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.
5. Как да съхранявате Ангин-Хил S
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
Срок на годност - 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Допълнителна информация
Какво съдържа Ангин-Хил S:
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Apis mellifica D4 30 mg
Arnica montana D4 30 mg
Atropa belladonna D4 60 mg
Hepar sulfuris D6 60 mg
Phytolacca americana D4 30 mg
Hydrargyrum bicyanatum D8 
30 mg
Помощни вещества: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат.
Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.