АЦЦ ДЕЦА СОЛУЦИО 20 МГ. / МЛ. 100 МЛ.

АЦЦ ДЕЦА СОЛУЦИО 20 МГ. / МЛ. 100 МЛ.

SKU: 1

Цена: £ 12.00

Описание:
АЦЦ ДЕЦА СОЛУЦИО 20 МГ. / МЛ. 100 МЛ.
Категория: Лекарства


1. Какво представлява АЦЦ Сироп и за какво се използва

АЦЦ Сироп е лекарство, което втечнява гъстия и жилав секрет в дихателните пътища.

АЦЦ Сироп се използва за втечняване на секрета и улесняване на отхрачването в случаи на респираторни заболявалия с гъст и жилав секрет.

2. Какво трябва да знаето преди да приемете АЦЦ Сироп

Не приемайте АЦЦ Сироп, ако сте алергични към ацетилцистеин, метил парахндроксибензоат или към някоя от останалите съставки това лекарство (изброени в точка 6).

Не приемайте АЦЦ Сироп, ако страдате от пептична язва и особено ако състоянието Ви се е изострило.

Предупреждения и предпазни мерки
Употребата на АЦЦ Сироп, особено в началото на лечението, може да доведе до втечняване на отделяния от бронхите секрет и увеличаване на количеството му. Това може да предизвика овлажняване и увеличаване на кашлицата, водещо до засилено отхрачване. Ако сте затруднен/а в отхрачването и трудно се освобождавате от секрета, трябва да предприемете подходящи допълнителни мерки (като дренаж или аспирация).

Появата на тежки кожни реакции, като синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лиел, се съобщава много рядко във връзка с употребата на ацетилцистеин. Ако се появят промени в кожата и лигавиците, трябва веднага да се потърси медицинска консултация, а употребата на ацетилцистеин да бъде прекратена.

Изисква се внимание, ако страдате от бронхиална астма, имали сте стомашно-чревна язва в анамнезата си или понастоящем страдате от такова заболяване.

Изисква се внимание при пациенти с непоносимост към хистамин. Дългосрочната терапия трябва да се избягва при тези пациенти, тъй като АЦЦ Сироп повлиява хистаминовия метаболизъм и може да доведе до симптоми на непоносимост (напр. главоболие, хрема, сърбеж).

Деца под 2 години
Съществуват други лекарства с ацетилцистеин, които могат да бъдат прилагани в тази възрастова група.

Други лекарства и АЦЦ Сироп
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Антитусива (лекарства, потискащи кашлицата)
Комбинираната употреба на АЦЦ Сироп с антитусивни продукти може да предизвика опасно натрупване на секрет поради намаляване на кашличния рефлекс, следователно се изисква особено внимателна диагноза за това комбинирано лечение. Трябва да попитате Вашия лекар преди да използвате тази комбинация.

Антибиотици
Експерименталните проучвания представят доказателства за намален ефект на антибиотици (тетрациклини, аминогликозиди, пеницилини) заради ацетилцистеин. От съображения за безопасност антибиотиците трябва да се приемат отделно, на интервали от поне 2 часа. Това не се отнася за лекарства с активното вещество цефиксим и лоракарбеф. Те могат да бъдат приемани с ацетилцистеин по едно и също време.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Тъй като няма достатъчен опит по отношение на употребата на ацетилцистеин при бременни жени, трябва да използвате АЦЦ Сироп по време на бременност само ако Вашият лекар прецени, че е абсолютно необходимо.

Кърмене
Няма налична информация относно отделянето на ацетилцистеин в кърмата. Затова трябва да използвате АЦЦ Сироп по време на кърмене, само ако Вашият лекар прецени, че е абсолютно необходимо.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не се изискват специални предпазни мерки.

Важна информация относно някои от съставките на АЦЦ Сироп
1 ml перорален разтвор съдържа 1,78 mmol (41,02 mg) натрий. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

3. Как да приемате АЦЦ Сироп

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Възраст Обща дневна доза
Деца на възраст 2-5 години 5 ml 2-3 пъти дневно (съответства на 200-300 mg ацетилцистеин)
Деца и юноши на възраст 6-14 години 10 ml два пъти дневно (съответства на 400 mg ацетилцистеин)

10 ml перорален разтвор съответства на половин мерителна чашка или 2 пълни спринцовки.

Начин на употреба
Приемайте АЦЦ Сироп след хранене.

АЦЦ Сироп се приема със спринцовка за перорални продукти или чрез мерителната чашка, намираща се в опаковката.

Дозиране със спринцовка:
1. Отворете защитената от деца капачка на бутилката, като я натиснете надолу и я завъртите наляво.
2. Натиснете предоставената перфорирана запушалка в гърлото на бутилката. Ако не е възможно да натиснете запушалката навътре, уплътняващата капачка може да се сложи върху нея и да се завърти. Запушалката свързва спринцовката с бутилката и остава в гърлото на бутилката.
3. Натиснете силно спринцовката в отвора на запушалката. Буталото трябва да влезе в спринцовката докрай.
4. Внимателно обърнете бутилката със спринцовката наобратно, издърпайте буталото надолу до предписания брой милилитри (ml). Ако се виждат мехурчета в сиропа, натиснете буталото в спринцовката и напълнете отново бавно. Ако са предписани повече от 5 ml, спринцовката трябва да се напълни няколко пъти.
5. Изправете бутилката със спринцовката, след което издърпайте спринцовката от перфорираната запушалка.
6. Сиропът може да се приложи директно от спринцовката в устата на детето или да се постави в лъжица преди прием. Детето трябва да седи изправено, когато приема сиропа директно в устата си. Най-добре спринцовката се изпразва бавно към вътрешната част на бузата, така че детето не може да преглътне погрешно.

Почистете спринцовката след употреба чрез неколкократно напълване и изпразване с чиста вода.

Продължителност на употреба
Ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 4-5 дни, трябва да се консултирате с лекар.

Ако мислите, че ефектът на АЦЦ Сироп е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ Сироп
В случай на предозиране може да възникне дразнене на стомашно-чревния тракт (напр. болка в корема, гадене, повръщане, диария).

Въпреки това, досега не са наблюдавани сериозни нежелани реакции или симптоми на интоксикация дори и в случай на голямо предозиране. Ако подозирате предозиране с АЦЦ Сироп, уведомете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ Сироп
Ако сте пропуснали един прием на АЦЦ Сироп или сте приели твърде малко количество, продължете приема на АЦЦ Сироп следващия път, както е описано в указанията за прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, АЦЦ Сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се основава на следната информация за честотата:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти
Чести: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти
Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 пациенти
Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти
Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 лекувани пациенти
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка
Нарушения на имунната система

Нечести: реакции на свръхчувствителност
Много редки: анафилактичен шок, анафилактични/анафилактоидни реакции
Нарушения на нервната система
Нечести: главоболие

Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

Нечести: повишена температура, алергични реакции
С неизвестна честота: подуване на лицето
Нарушения на ухото и лабиринта (органа на равновесието)

Нечести: шум в ушите
Сърдечни нарушения

Нечести: тахикардия (сърцебиене и учестен пулс)
Съдови нарушения

Нечести: хипотония (понижение на кръвното налягане)
Много редки: кръвоизлив
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Редки: диспнея, бронхоспазъм - предимно при пациенти с хиперактивна бронхиална система в присъствието на бронхиална астма, изразяваш се с чувство на задух
Стомашно-чревни нарушения

Нечести: стоматит, абдоминална болка, гадене, повръщане и диария Редки: диспепсия (нарушено храносмилане)
Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести: уртикария (копривна треска), обрив, ангиоедем (подуване на лицето и шията), сърбеж, екзантем (кожен обрив)
Появата на кървене във връзка с прилагането на ацетилцистеин е рядко съобщавано, от части във връзка с реакции на свръхчувствителност.

Метил парахидроксибензоат може да предизвика реакции на свръхчувствителност, дори късни реакции.

Предпазни мерки
Ако се появят първите признаци на реакция на свръхчувствителност (вж. по-горе), АЦЦ Сироп не трябва повече да се приема. В такъв случай се свържете с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към:

Изпълнителната агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тел.: +35928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АЦЦ Сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте лекарството след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета след “Годен до/ЕХР”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Забележка за срока на годност след отваряне
След първото отваряне на бутилката АЦЦ Сироп е стабилен до 11 дни при температура под 25°С.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АЦЦ Сироп

Активното вещество е ацетилцистеин. 1 ml перорален разтвор съдържа 20 mg ацетилцистеин.
Другите съставки са: кармелоза натрий, метил парахидроксибензоат (Е 218), натриев бензоат (Е 211), натриев едетат (Ph.Eur.), натриев хидроксид 10% разтвор, захарин натрий, пречистена вода, аромат на череша.
Как изглежда АЦЦ Снроп и какво съдържа опаковката
АЦЦ Сироп е бистър, слабо вискозен перорален разтвор.

АЦЦ Сироп се предлага в Кафява стъклена бутилка тип III (100 ml, 200 ml) с бяла капачка от РР (защитена от фалшификация) и градуирани мерителна чашка или мерителна спринцовка (2,5 ml - 15 ml) от РР.

Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
HEXAL AG, Германия.

Производител
Salutas Pharma GmbH, Германия.

HEXAL AG е част от компанията Sandoz.