КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 20 ГР.КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 20 ГР.

КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 20 ГР.

SKU: 2

Цена: £ 2.00

Описание:
КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 20 ГР.
Категория: Лекарства


 КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


1. Търговско име на лекарствения продукт

 

POTASSIUM PERMANGANATE

 

2. Количествен и качествен състав

Наименование на съставката          Potassium Permanganate

Количество в една опаковка           20 g

Фармакопея                                   Ph. Eur 4

 

 

3. Лекарствена форма

Прах за дермален разтвор.

 

 

4. Клинични данни

4.1. Показания

 

Външно под формата на воден разтвор за дезинфекция на рани.

 

4.2. Дозировка и начин на употреба

Външно: за дезинфекция във вид на воден разтвор 0,01% до 0,1% (получения разтвор трябва да е с бледорозов цвят). Употреба: свободно нанасяне с подходящ памучен тампон или по указание на лекар.

 

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към калиевия перманганат.

 

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Да не се прилага неразтворен!

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да се избягва контакт с очите!

Желателно е да се използва ежедневен разтвор!

 

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Не са известни.

 

 

4.6. Бременност и кърмене

Няма данни.

 

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни.

 

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Възможна е проява на алергични реакции.

 

 

4.9. Предозиране

Директно приложен и като разтвор с висока концентрация предизвиква некроза на тъканите.

 

 

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства (фармако-терапевтична група, механизъм на действие, фармакодинамични ефекти)

 

При контакт на калиев перманганат с органични материи се отделя кислород в атомно състояние, което определя антисептичното му и дезодориращо действие.

 

 

5.2. Фармакокинетични свойства (абсорбция разпределение, биотрансформация, елиминиране)

Не се резорбира през кожата и лигавицата.

 

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма данни.

 

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Няма.

 

 

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не се наблюдават

 

6.3. Срок на годност

5 (пет) години.

 

6.4. Специални условия за съхранение

В оригинални опаковки, на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°С.