НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ таблетки 5 мг. / 1.25 мг. * 28НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ таблетки 5 мг. / 1.25 мг. * 28

НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ таблетки 5 мг. / 1.25 мг. * 28

SKU: 2

Цена: £ 15.00

Описание:
НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ таблетки 5 мг. / 1.25 мг. * 28
Категория: Лекарства


1. Какво представлява Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg и за какво се използва

Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg представлява комбинация от две активни вещества, периндоприл и индапамид. Той е антихипертензивно средство и се употребява за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни.

Периндоприл принадлежи към клас лекарствени средства, наречени АСЕ-инхибитори. Те действат чрез разширяване на кръвоносните съдове, което улеснява изпомпването на кръв от сърцето през тях. Индапамид е диуретик. Диуретиците увеличават количеството урина, отделена от бъбреците. Индапамид, обаче, се различава от другите диуретици, тъй като той предизвиква леко увеличаване на количеството отделена урина. Всяко от активните вещества понижава кръвното налягане и те действат заедно за контролиране на кръвното Ви налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg

Не приемайте Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg:

ако сте алергични към периндоприл или други АСЕ-инхибитори, или към индапамид или други сулфонамиди, или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако сте получавали симптоми, като например свиркащо дишане, отичане на лицето или езика, силен сърбеж или тежки кожни обриви при предшестващо лечение с АСЕ-инхибитор или ако Вие или член на семейството Ви е имал такива симптоми при други обстоятелства (състояние наречено ангионевротичен оток);
ако имате тежко чернодробно заболяване или страдате от състояние, наречено чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка);
ако имате тежко бъбречно заболяване или ако сте на диализно лечение;
ако имате ниски стойности на калия в кръвта;
ако има съмнение, че страдате от нелекувана декомпенсирана сърдечна недостатъчност (изразено задържане на течности, затруднения в дишането);
ако сте бременна след третия месец (също така, добре е да избягвате Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg в началото на бременността - виж „Бременност и кърмене”);
ако кърмите;
ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg:

ако имате аортна стеноза (стеснение на главния кръвоносен съд, излизащ от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул), или стеноза на бъбречните артерии (стеснение на артерията, снабдяваща бъбрека с кръв);
ако имате сърдечна недостатъчност или други проблеми със сърцето;
ако имате проблеми с бъбреците;
ако имате проблеми с черния дроб;
ако страдате от заболявания на съединителната тъкан (заболяване на кожата), като например системен лупус еритематозус или склеродермия;
ако имате атеросклероза (втвърдяване на артериите);
ако страдате от хиперпаратиреоидизъм (свръхактивна функция на паращитовидните жлези);
ако страдате от подагра;
ако имате диабет;
ако сте на диета с ограничен прием на готварска сол или употребявате заместители на готварската сол, които съдържат калий;
ако приемате литиеви препарати или калий-съхраняващи лекарства (спиронолактон, триамтерен) или калиеви добавки или ангиотензин-II рецепторни блокери, или алискирен (медикаменти за лечение на хипертония), тъй като употребата им с Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg трябва да се избягва (вж. точка “Прием на други лекарства”);
ако сте в напреднала възраст;
ако сте имали реакции на фотосенсибилизация;
ако имате тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, която може да затрудни преглъщането или дишането (ангиоедем). Това може да се случи по всяко време на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете лечението и незабавно да посетите лекар;
ако сте с чернокож произход, тъй като рискът за ангиоедем при Вас може да е по-голям и това лекарство може да е по-малко ефективно за понижаване на кръвното Ви налягане, отколкото при пациенти, които не са чернокожи;
ако сте пациент на хемодиализа с мембрани с висока скорост на потока (high flux).
Кажете на Вашия лекар ако сте бременна /или мислите, че може да забременеете). Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да навреди сериозно на Вашето бебе, ако се използва през този период (вж. «Бременност и кърмене»).

Когато приемате Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg, трябва също да информирате Вашия лекар или медицинския персонал:

ако Ви предстои прилагане на упойка и/или операция;
ако наскоро сте боледували от диария или повръщане или ако сте обезводнен;
ако Ви предстои прилагане на диализа или на LDL афереза (която представлява метод за отстраняване на холестерола от Вашата кръв със специална апаратура);
ако Ви предстои десенсибилизиращо лечение за намаляване на ефектите от алергия към ужилване от пчела или оса;
ако Ви предстои медицинско изследване, което включва инжектиране на йод-контрастно вещество (вещество, което прави видими на рентген органи, като бъбреците или стомаха).
Спортистите трябва да знаят, че Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg съдържа активна съставка (индапамид), която може да даде положителна допинг-проба.

Деца и юноши
Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg не трябва да се употребява при деца и юноши.

Други лекарства и Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или има вероятност да приемате каквито и да било други лекарства.

Трябва да избягвате употребата на Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg заедно с:

литиеви препарати (за лечение на мании или депресия);
алискирен (лекарство за лечение на хипертония), ако нямате захарен диабет или проблеми с бъбреците;
калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид), калиеви соли;
естрамустин (използван при лечение на рак);
други лекарства за лечение на високо кръвно налягане: инхибитори на ангиотензин-конвертиращ ензим и ангиотензин-рецепторни блокери.
Лечението с Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg може да бъде повлияно от други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки.

Непременно съобщете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като може да са необходими специални мерки:

други лекарства за лечение на високо кръвно налягане, включително диуретици (лекарства, които увеличават количеството урина, произведено от бъбреците), ангиотензин II рецепторни блокери (ARB), алискирен (вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg“ и „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“);
калий-съхраняващи лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност: еплеренон и спиронолактон в дози от 12,5 до 50 mg на ден;
анестетични средства;
йодно контрастно вещество;
моксифлоксацин, спарфлоксацин (антибиотици: лекарства за лечение на инфекции);
метадон (използван за лечение на зависимост);
прокаинамид (за лечение на аритмия);
алопуринол (за лечение на подагра);
мизоластин, терфенадин или астемизол (антихистаминови средства при сенна хрема или алергии);
кортикостероиди, употребявани за лечение на различни състояния, включително тежки форми на астма и ревматоиден артрит;
имуносупресивни средства, които се използват за лечение на автоимунни заболявания или след трансплантация за потискане на реакцията на отхвърляне на присадката (напр. циклоспорин, такролимус);
лекарства за лечение на рак;
инжекционен еритромицин (антибиотик);
халофантрин (използва се за лечение на някои видове малария);
пентамидин (използва се при лечение на пневмония);
инжекционни златни препарати (използвани за лечение на ревматоидни полиартрити);
винкамин (използва се за лечение на клинично проявени познавателни нарушения в напреднала възраст включително загуба на паметта);
бепридил (използва се за лечение на гръдна жаба, стенокардия);
султоприд (за лечение на психози);
лекарства, прилагани при проблеми със сърдечния ритъм (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол);
цизаприд, дифеманил (използвани за лечение на стомашни и храносмилателни проблеми);
дигоксин или други сърдечни гликозиди (за лечение на сърдечни заболявания);
баклофен (за лечение на мускулна ригидност, настъпваща при заболявания като множествена склероза);
лекарства за лечение на диабет, като инсулин, метформин или глиптини;
калций, включително калциеви добавки;
слабителни средства със стимулиращо действие (напр. сена);
нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) или високи дози салицилати (напр. аспирин);
инжекционен амфотерицин В (за лечение на сериозни гъбични инфекции);
лекарства за лечение на психически разстройства, като депресия, тревожност, шизофрения (напр. трициклични антидепресанти, невролептици);
тетракозактид (за лечение на болест на Крон);
триметоприм (за лечение на инфекции);
хепарин (медикамент, използван за разреждане на кръвта).
Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg с храни и напитки
За предпочитане е Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg да се приема преди хранене.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, предполагате, че може да сте бременна, или планирате да имате дете, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Бременност
Кажете на Вашия лекар ако сте бременна (или мислите, че може да забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да вземате друго лекарство вместо Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg. Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като това може да причини сериозна вреда на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене
Не трябва да приемате Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg, ако кърмите.
Кажете незабавно на Вашия лекар, ако кърмите или мислите да започнете да кърмите.

Шофиране и работа с машини
Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg обикновено не засяга вниманието, но при някои пациенти могат да настъпят различни реакции, като виене на свят или слабост, свързани с понижението на кръвното налягане. При появата им способността Ви за шофиране или работа с машини могат да бъдат нарушени.

Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Вие съобщил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е една таблетка веднъж дневно. Вашият лекар може да реши да увеличи дозата до 2 таблетки дневно или да промени режима на дозиране, ако страдате от бъбречна недостатъчност. За предпочитане е таблетките да се вземат сутрин и преди хранене. Поглъщайте таблетките с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg
Ако сте приели прекалено голямо количество таблетки, свържете се незабавно с Вашия лекар или най-близкото лечебно заведение за спешна помощ. Най-вероятният ефект в случай на предозиране е ниско кръвно налягане. При значително понижение на кръвното налягане (свързано с гадене, повръщане, спазми, замаяност, сънливост, психическа обърканост, промяна на количеството урина, произведена от бъбреците ) може да получите облекчение, ако заемете хоризонтално положение с повдигнати долни крайници.

Ако сте пропуснали да приемете Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg
Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно.
Ако, обаче, забравите да приемете една доза Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg, вземете следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg
Тъй като лечението за високо кръвно налягане продължава през целия живот, Вие трябва да се посъветвате с Вашия лекар преди да спрете приема на този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате този лекарствен продукт и незабавно посетете лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции:

бронхоспазъм (стягане в гърдите, хриптене и недостиг на въздух (нечести) (могат да засегнат до 1 на 100 човека);
оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднено дишане (нечести) (могат да засегнат до 1 на 100 човека);
тежки кожни реакции, включително еритема мултиформе (кожен обрив, който често започва с червени сърбящи участъци по лицето, ръцете и краката Ви) или интензивен кожен обрив, копривна треска, зачервяване на кожата по цялото Ви тяло, силен сърбеж, изприщване, белене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) или други алергични реакции (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека);
сърдечносъдови нарушения [неравномерен сърдечен ритъм, ангина пекторис (болки в гърдите, челюстта и гърба при физическо усилие), инфаркт] (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека);
възпаление на панкреаса, което може да причини силни болки в корема и гърба, придружени с чувство на силно неразположение (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека);
животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм (с неизвестна честота);
заболяване на мозъка, причинено от чернодробна болест (чернодробна енцефалопатия) (с неизвестна честота);
възпаление на черния дроб (хепатит) (с неизвестна честота).
В низходящ ред на честотата, нежеланите реакции могат да включват:
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

Главоболие, виене на свят, замайване, изтръпване на крайниците, нарушение на зрението, шум в ушите (усещане за шум в ушите), виждане на светли петна в резултат на ниско кръвно налягане, кашлица, недостиг на въздух, стомашно-чревни нарушения (гадене, болки в стомаха, анорексия, повръщане, коремна болка, променен вкус, сухота в устата, лошо храносмилане или затруднения при храносмилане, диария, запек), алергични реакции (такива като кожни обриви, сърбеж), крампи, чувство на умора.
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Променливо настроение, нарушения на съня, кожни реакции при пациенти, предразположени към алергични и астматични реакции, уртикария, пурпура (червен точковиден обрив по кожата), области от изприщване, проблеми с бъбреците, импотентност, изпотяване, излишък на еозинофили (тип бели кръвни клетки), промени в параметрите от лабораторни изследвания: високо ниво на калий в кръвта, обратимо при спиране, ниско ниво на натрий в кръвта, сънливост, припадане, сърцебиене (усещане на сърдечния Ви ритъм), тахикардия (учестен сърдечен ритъм), хипогликемия (много ниско ниво на кръвната захар) при пациенти с диабет, васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), реакции на фотосенсибилизация (повишена чувствителност на кожата към слънце), артралгия (болки в ставите), миалгия (болки в мускулите), болки в гърдите, неразположение, периферен оток, висока температура, увеличена кръвна урея, увеличен креатинин в кръвта, падане. Ако страдате от системен лупус еритематозус (тип заболяване на колагена), той може да се влоши.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 човека):

Влошаване на псориазис, промени в параметрите от лабораторни изследвания: повишено ниво на чернодробните ензими, високи нива на серумния билирубин, високи нива на калция в кръвта, умора.
Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека):

Обърканост, пневмония от еозинофилен тип (рядък вид пневмония), ринит (запушен или течащ нос), тежки проблеми с бъбреците, промени в кръвните параметри, като намален брой на белите и червените кръвни клетки, понижен хемоглобин, намален брой на тромбоцитите, анормална чернодробна функция, възможен инсулт вследствие на прекалено ниско кръвно налягане.
С неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена от наличните данни):

Промяна в електрокардиограмата, промени в параметрите от лабораторни изследвания: ниски нива на калий, високи нива на пикочна киселина и на кръвна захар, късогледство (миопия), замъглено зрение, зрителни нарушения.
Могат да настъпят нарушения на кръвната система, бъбреците, черния дроб или панкреаса и промени в лабораторните показатели (изследванията на кръвта). Може да се наложи Вашият лекар да Ви назначи изследвания на кръвта за проследяване на Вашето състояние.

Съобщаване на нежелани реакция
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички, неописани в тази листовка, възможни нежелани реакции. Можете също да съобщавате за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване. Така можете да помогнете за събирането на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Съхранение на Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и опаковката за таблетки. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Съхранявайте опаковката плътно затворена, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg

Активните съставки са: периндоприл аргинин и индапамид. Една филмирана таблетка съдържа 5 mg периндоприл аргинин (съответстващи на 3,395 mg периндоприл) и 1,25 mg индапамид.
Другите съставки в сърцевината на таблетката са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Е470В), малтодекстрин, силициев диоксид, колоиден безводен (Е551), натриев нишестен глюколат (тип А), а във филмовата обвивка на таблетката: глицерол (Е422), хипромелоза (Е464), макрогол 6000, магнезиев стеарат (Е470В), титанов диоксид (Е 171).
Как изглежда Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg и какво съдържа опаковката
Нолипрел Форте 5 mg / 1,25 mg са бели продълговати филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 5 mg периндоприл аргинин и 1,25 mg индапамид. Таблетките се предлагат в опаковка с 30 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Les Laboratoires Servier, Франция.

Производител:
Les Laboratoires Servier, Франция;
Servier (Ireland) Industries Ltd, Ирландия;
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Полша.

Местен представител:
СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД.